Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria

Czterosemestralne/Dwuletnie, podyplomowe studia kwalifikacyjne na kierunku Optometria, prowadzone na Uniwersytecie Śląskim kierowane są do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Miejsce realizacji:

smceib2

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie


Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów słuchacze zdobędą niezbędna wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zapoznają się m.in. z badaniem wzroku i pomiarem refrakcji, doborem soczewek kontaktowych i okularowych jak również z technologią montażu okularów.

Zajęcia na studiach dotyczą między innymi: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej,optometry concept - pretty young woman having her eyes examined by an eye doctor on a slit lamp środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmą również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Studia o charakterze kwalifikacyjnym realizowane są w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele.