Charakterystyka studiów

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Optometria” posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do wykonywania zawodu optometrysty.

Opis studiów

Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zapoznają się m.in. z badaniem wzroku i pomiarem refrakcji, doborem soczewek kontaktowych i okularowych jak również z technologią montażu okularów.

Zajęcia na studiach dotyczą między innymi: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmą również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii
i komunikacji interpersonalnej.

Studia o charakterze kwalifikacyjnym realizowane są w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele.


Siatka Studiów

Plik do pobrania:

Dla edycji I – siatka_studiow_edycja_i

Dla edycji II – siatka_studiow_edycja_ii

Dla edycji III – IV: – siatka_studiów_edycja_iii

Dla edycji V:
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_24_studia_podyplomowe_kwalifikacyjne_optometria.pdf


Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  powstały z inicjatywy prof. dr hab. Alicji Ratusznej ówczesnej Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz okulistów z Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach prof. UŚ dr hab. n. med. Doroty Tarnawskiej i Ordynatora Oddziału prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały.

Zajęcia prowadzone są w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Nauk Stosowanych CNS w Chorzowie oraz na Oddziale Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

 

 • Kierownik studiów podyplomowych (Fizyk) – dr hab. Roman Wrzalik

e-mail: roman.wrzalik@us.edu.pl

 • z-ca kierownika studiów podyplomowych (Biofizyk) – dr Dorota Zygadło

e-mail: dorota.zygadlo@smcebi.edu.pl

 

 

Kadra dydaktyczna

Optometryści

 • Optometrysta – mgr Sylwia Stolarczyk

e-mail: sylwia.stolarczyk@interia.eu

 • Optometrysta – mgr Bartosz Tomczak

e-mail: bartosz.tomczak@pssk.com.pl

 • Optometrysta – mgr Paweł Nawrot

e-mail: optometrysta_pawel@op.pl

 • Optometrysta – dr Wojciech Kida

e-mail:

 • Optometrysta – mgr Paweł Wydrych

e-mail:

Okuliści

 • Okulista – prof. UŚ dr hab.  n. med. Dorota Tarnawska

e-mail:  dorota.tarnawska@us.edu.pl

 • Okulista – dr n. med. Agnieszka Jakubowska

e-mail: fitosh@wp.pl

 • Okulista – dr n.med.Michał Milka

e-mail: milkamichal@gmail.com

 • Okulista – lek Beata Węglarz

e-mail: bwglarz@gmail.com

Fizycy, Biofizycy

 • Fizyk – dr hab. Roman Wrzalik

e-mail: roman.wrzalik@us.edu.pl

 • Fizyk, Biofizyk – dr Dorota Zygadło

e-mail: dorota.zygadlo@smcebi.edu.pl

 • Fizyk, Biofizyk  – dr Agnieszka Szurko

e-mail: agnieszka.szurko@us.edu.pl

 • Fizyk  – dr Karolina Jurkiewicz

e-mail: karo.jurkiewicz@gmail.com

Pozostali specjaliści

 • dr n. med. Artur Pałasz – specjalista z dziedziny histologii

e-mail: apalasz@sum.edu.pl

 • dr Marian Biczycki – specjalista z dziedziny anatomii i fizjologii

e-mail: marian.biczycki@us.edu.pl

 • mgr Sebastian Nowakowski – specjalista z dziedziny Słabowidzenia i pomocy wzrokowych

e-mail: s.nowakowski@ophtalmica.pl


Terminy planowanych zajęć

Znajdują się w zakładce

Opinia PTOiO dotycząca studium z optometrii na UŚ

Opinia PTOiO.pdf