Rok akademicki 2016/2017

SIATKA STUDIÓW

Rozkład planowanych przedmiotów w trakcie trwania 4 – semestralnych studiów podyplomowych.

Plik do pobrania: SIATKA STUDIÓW -EDYCJA 1


ROK AKADEMICKI 2016/2017


EDYCJA I

SEMESTR 4

  • Plan zajęć (ZJAZDY 1 – 9)

Plik do pobrania: SEMESTR IV EDYCJA I 09-05-2017


EDYCJA II

SEMESTR 2

  • Plan zajęć (ZJAZDY 1 – 10)

Plik do pobrania: SEMESTR_II_EDYCJA_II_17_02_2017


Dodatkowe informacje dla słuchaczy

  • Zasady i terminy wnoszenia opłat

Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012