Rekrutacja na studia – Edycja 3

EDYCJA 3 – 10.2017-06.2019

Składanie dokumentów

Termin składania dokumentów: 09.05.2017– 1.09.2017

Rekrutacja na studia w edycji III została zakończona. Zapraszamy do rekrutacji na edycję IV od maja 2018.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 01.09.2017 r.  

(ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20, z dopiskiem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 3”) 

Szczegółowe informacje o datach i godzinach otwarcia sekretariatu znajdują się w zakładce kontakt.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) dowolnego kierunku, potwierdzone dyplomem

Kandydat może ponadto (nieobowiązkowo):

1) posiadać potwierdzenie pracy w zawodzie optyka okularowego

(np. zaświadczenie od pracodawcy, odpis dyplomu czeladniczego lub mistrzowskiego optyka okularowego, kserokopię świadectw pracy)

Wymagane dokumenty aplikacyjne

Dokumenty:

– wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora (do pobrania ze strony internetowej UŚ),

– odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,

– skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,

(wzór skierowania od pracodawcy: plik do pobrania: skierowanie-na-studia)

– dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm),

– kopia dowodu osobistego.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 01.09.2016 r.  

(ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20, z dopiskiem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 2”) 

Opłata semestralna

3000 PLN/semestr (jednorazowa wpłata) – Opłaty czesnego za studia możliwe są dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy o odpłatności.

Informacje na temat egzaminu wstępnego

Wymagania do egzaminu wstępnego

Wymagany zakres materiału do egzaminu wraz z polecaną literaturą: zagadnienia-do-egzaminu-wstepnego

Test wstępny: 16 wrzesień 2017 (sobota), godzina 9:00, Sale: A/1/1, A/1/2, A/1/3, A/1/4, A/1/5

Rozmowy kwalifikacyjne: 16 wrzesień 2017 (sobota), godzina 13:00 Sala: P/1/14

 

Rekrutacja na studia w edycji III została zakończona – osoby przyjęte na studia zostały poinformowane.

Zapraszamy na studia dzienne na kierunku Biofizyka, studia stacjonarne II stopnia specjalność optometria, otwierane od października 2017. Zapraszamy do rekrutacji, na stronie internetowej . Wkrótce pojawi się II nabór, zapraszamy do rekrutacji.

Link do rekrutacji

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?TimelineSearch%5Bprogram_name%5D=&TimelineSearch%5BprogramOption2%5D%5B%5D=PO2_ACTIVE&TimelineSearch%5Bfaculty_id%5D=

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami dziennymi prosimy o kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

*Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o rekrutacji na studia dzienne II stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność optometria.