Rekrutacja na studia – Edycja 4

EDYCJA 4 – 10.2018 – 06.2020

 

Składanie dokumentów

Termin składania dokumentów: 15.06.2018 – 1.09.2018

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres sekretariatu. W przypadku składania dokumentów osobiście sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Termin aplikacji do dnia 01.09.2018 r.  

Adres do składania dokumentacji:

mgr Martyna Kantorysińska, pokój 223, tel. 32 3591712

Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

* w przypadku wysyłania pocztą proszę o dopisanie pod adresem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 4”) 

Zajęcia na studiach odbywać się będą w SMCEBI UŚ w Chorzowie

SMCEBI, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

 

Wymagania wstępne

Kandydat powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) dowolnego kierunku, potwierdzone dyplomem

Kandydat ponadto może wykazać:

1) min. 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego

2) ukończenie kursu refrakcji, dyplomu technika optyka, ortoptysty

3) uprawnienia czeladnicze lub mistrzowskie optyka okularowego

4) ukończenie studiów wyższych na I stopniu na specjalności lub kierunku „Optyka okularowa” lub kierunków pokrewnych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne

Dokumenty:

– wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora (do pobrania ze strony internetowej UŚ),

– odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,

– skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,

(wzór skierowania od pracodawcy: plik do pobrania: skierowanie-na-studia)

– dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm),

– kopia dowodu osobistego.

 

Kandydat może ponadto (nieobowiązkowo) przedłożyć dokumenty potwierdzające:

1) min. 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego (np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopię świadectw pracy)

2) świadectwa ukończenia kursu refrakcji, technika optyka, ortoptysty (np. odpis dyplomu)

3) dyplom czeladniczy lub mistrzowski optyka okularowego (np. odpis dyplomu)

4) dyplom ukończenie studiów wyższych na I stopniu na specjalności lub kierunku „Optyka okularowa” (np. odpis dyplomu)

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 01.09.2018 r.  

 

Opłata semestralna

3000 PLN/semestr (jednorazowa wpłata) – 12 000 zł za 4 semestry studiów – Opłaty czesnego za studia możliwe są dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy o odpłatności.

Informacje na temat egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny składa się z egzaminu pisemnego w postaci testu z wiedzy określonej w  załączniku poniżej. Osoby, które pozytywnie napiszą test zaproszone są na rozmowę kwalifikacyjną na studia gdzie na podstawie przedłożonej dokumentacji mogą otrzymać dodatkową punktacje za wykształcenie wyższe kierunkowe, dyplomy i świadectwa ukończenia kursów kierunkowych, minimum 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego czy uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie optyka okularowego.

Wymagania do egzaminu wstępnego

Wymagany zakres materiału do egzaminu wraz z polecaną literaturą: zagadnienia-do-egzaminu-wstepnego

Test wstępny: 16 wrzesień 2018 (niedziela)  godzina 8:45

Rozmowy kwalifikacyjne:  16 wrzesień 2018 (niedziela)  godzina: 11:30

 

Zapraszamy na studia dzienne na kierunku Biofizyka, studia stacjonarne II stopnia specjalność optometria, uruchomione od października 2017. Zapraszamy do rekrutacji w tym roku, na stronie internetowej.

Link do rekrutacji

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?TimelineSearch%5Bprogram_name%5D=&TimelineSearch%5BprogramOption2%5D%5B%5D=PO2_ACTIVE&TimelineSearch%5Bfaculty_id%5D=

 

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami dziennymi prosimy o kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

*Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o rekrutacji na studia dzienne II stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność optometria.