REKRUTACJA – EDYCJA 2

Dokumenty rekrutacyjne na Edycję II Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometrii były przyjmowane do 01.09.2016 (liczy się data stempla pocztowego).