PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE OPTOMETRII


PRACOWNIA OPTOMETRII


W pracowni optometrii słuchacze poznają zasady i przeprowadzają procedury zgodne ze Standardem Badania Optometrycznego. W trakcie zajęć słuchacze poznają procedury badań wstępnych przeprowadzanych przez optometrystę. W tym celu ćwiczenia obejmują wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło. Poznają procedury dzięki którym sprawdzają widzenie przestrzenne, widzenie barwne, ruchy oczu, pole widzenia. Pracownia wyposażona jest w skiaskopy dzięki którym słuchacze poznają procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej. Słuchacze wykorzystują unity okulistyczne do pełnego  badania refrakcji za pomocą foroptera i testów z rzutnika takich jak test czerwono-zielony, test Greena, test solniczki. Słuchacze uczą się korzystać z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu. W kolejnych semestrach słuchacze poznają procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji za pomocą listw pryzmatycznych oraz z wykorzystaniem foroptera i pryzmatów Risleya oraz funkcji obuocznych za pomocą testów Wortha, Maddoxa, Schobera, Hirschberga, naprzemiennego zasłaniania. Zdobyte umiejętności mają okazję poćwiczyć na badaniu pacjentów, z którymi słuchacze mają do czynienia w trakcie ostatniego semestru. Celem nauczania w Pracowni Optometrii jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania pełnego badania optometrycznego, zgodnego ze standardami.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: skiaskopy i oftalmoskopyz ładowarkami, tablice, Stereotest „Muchy”, Test Ishihary.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: skiaskopy i oftalmoskopy z ładowarkami, tablice, Stereotest „Muchy”, Test Ishihary.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: skiaskopy i oftalmoskopyz ładowarkami, listwy do skiaskopii, tablice, Test Amslera

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: skiaskopy i oftalmoskopy z ładowarkami, listwy do skiaskopii, tablice, Test Amslera

017

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne jest autorefraktometrz keratometrem

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne jest autorefraktometr z keratometrem

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: 3 samodzielne stanowiska do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: kaseta okulistyczna z oprawą próbną.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne są: kaseta okulistyczna z oprawą próbną.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne jest stanowisko do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczne jest stanowisko do pomiarów refrakcji.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczny jest foropter manualny.

Pracownia optometrii. Na zdjęciu widoczny jest foropter manualny.


PRACOWNIA OPTYKI OKULAROWEJ


Stosowana przez nas aparatura na zajęciach ze słuchaczami przypomina standardowe wyposażenie laboratoriów optyki okularowej. Nasza pracownia wyposażona jest w urządzenia do pomiaru mocy optycznej soczewek okularowych: dioptromierze lunetowe z kompensatorem pryzmatycznym, dioptromierz elektroniczy, pupilometry, sferometr. Ponadto posiadamy urządzenia do obróbki ręcznej soczewek okularowych jak: szlifierki, polerki, rowkarki, wiertarki oraz bezszablonowy automat szlifierski wyposażony w skaner opraw i centroskop manualny. W ramach współpracy z firmą Hoya do wyposażenia pracowni dołączyły również: system wideocentracji visuReal® Portable wraz z urządzeniem iPad, katalogi soczewek, wzorniki barwień oraz uszlachetnień soczewek okularowych. Pracownia posiada na wyposażeniu przykładowe zakresy soczewek okularowych sferycznych i sferocylindrycznych oraz oprawy okularowe.

010 009 008 007 006 005 004 003 002 001


PRACOWNIA KONTAKTOLOGII


Słuchacze mają możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonej pracowni kontaktologii, gdzie uczą się badania przedniego odcinka oka za pomocą lampy szczelinowej oraz doboru soczewek kontaktowych. Pracownia została wyposażona w specjalne urządzenie połączone z torem wizyjnym do celów dydaktycznych. Ponadto pracownia przygotowana jest do nauki doboru, zakładania i weryfikacji poprawności dopasowania soczewek kontaktowych. W ramach wyposażenia studenci mają do dyspozycji pełną gamę soczewek sferycznych i torycznych, jednodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych, jednoogniskowych i progresywnych dostępnych na rynku. Studenci w ramach zajęć mają również możliwość zapoznania się z ofertą firm soczewek recepturowych oraz stabilnokształtnych.

img_3175 img_3208\


PRACOWNIA OPTYKI GEOMETRYCZNEJ I FIZYCZNEJ


W pracowni optometrii słuchacze przeprowadzają pomiary optyczne.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z optyki geometrycznej i fizycznej:

Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4 Obraz5 Obraz6 Obraz7