Plan zajęć

Aktualizacja planu zajęć znajduję się już na stronie internetowej.
Plan zajęć dostępny w zakładce Rok akademicki 2015/2016.