Archiwa autora: PIOTR GORLIŃSKI KUCIK

Inauguracja roku

Szanowni Państwo, w sobotę, 1 października 2016 roku, odbyła się inauguracja roku akademickiego na Podyplomowych Studiach Optometria. Nowy rok akademicki otworzyła prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. Życzymy samych sukcesów w roku 2016/2017!

003 002 001

Granty PTOiO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki po raz kolejny przyznaje granty!

1. Dostępne są 4 granty wysokości 500 zł na udział w konferencjach optometrycznych (w tym konferencję Berlin 2016) dla osób przedstawiających plakat bądź wygłaszających wykład. Granty przyznawane są w konkursie streszczeń (abstraktów). Streszczenia do konkursu grantów na udział w konferencji należy nadsyłać na adres ptoo@ptoo.pl do 07.03.2016. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.03.2016.

2. Dostępne są 2 granty w wysokości 1000 zł na badania naukowe związane z optometrią. Granty przyznawane są w konkursie wniosków. Wniosek o dofinansowanie badania naukowego powinien zawierać:

1. Cel badania naukowego
2. Opis grupy badawczej
3. Merytoryczny opis oraz uzasadnienie badania naukowego oparte na przeglądzie najnowszych prac naukowych
4. Opis metody i procedury badawczej
5. Określenie korzyści i ryzyka związanych z realizacją badania naukowego
6. Wskazanie źródeł finansowania badania naukowego

Wnioski do konkursu grantów na badania naukowe należy nadsyłać do 30.06.2016. Ogłoszenie wyników nastąpi 23.09.2016. Wszelkie pytania należy kierować na adres ptoo@ptoo.pl

Rekrutacja na rok 2016/2017

Dokumenty rekrutacyjne na kierunek „Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria” na rok akademicki 2016/2017 (OPTOMETRIA EDYCJA 2) mogą Państwo składać od 9.05.2016 do 01.09.2016 r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres (ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20, z dopiskiem „OPTOMETRIA REKRUTACJA EDYCJA 2”). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem.

Szczegółowe informację o rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja na studia – Edycja 2

Sekretariat

W trakcie przerwy semestralnej sekretariat będzie nieczynny. W sprawach związanych ze studiami prosimy o kontakt pod nr tel. 533 521 445 oraz adresem: dorota.zygadlo@smcebi.edu.pl

Dostęp do sieci WIFI

W dniu 17 października zapraszamy Państwa indywidualnie do sekretariatu w celu wydania Państwu loginów, haseł i adresów e-mail Uniwersytetu Śląskiego (usosweb oraz @us.edu.pl). Dane te pozwolą Państwu min. na połączenie się z internetem bezprzewodowym na terenie ośrodka. Ponadto posłużą do zapoznania się z szczegółową ofertą dydaktyczną Państwa studiów (sylabusy przedmiotów)